De gemeente Westerkwartier heeft in totaal 323 monumenten. Dit zijn gebouwen of andere objecten die vanwege hun nationale-, of lokale betekenis voor behoud van cultuurhistorische waarde zijn aangewezen als beschermd monument. De monumenten geven een beeld van onze unieke en veelzijdige geschiedenis van onze gemeente. Een overzicht van de 80 gemeentelijke-, en 243 rijksmonumenten vind je op de monumentenkaart.

Wat is het verschil tussen een rijks- en gemeentelijk monument?

Een rijksmonument is van nationaal belang, aangewezen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Een gemeentelijk monument is van lokaal belang, ondersteunend voor een totaalbeeld en worden aangewezen door de gemeenteraad. Monumenten worden beschermd op basis van de Erfgoedwet.